job-logo

Bog'bon

ИП

Job Description

  1. Taklif qilayotgan ishingiz haqida ma'lumot yozing

2. Ishchi sifatlarini yozing 

Attachments